Kemin satamassa tapahtuu. Lapin alueella rakenteilla oleviin tuulivoimapuistoihin on alkanut saapua tuulimyllykomponentteja juhannuksen jälkeen. Ensimmäinen laiva saapui alkuviikolla lastinaan asiakkaamme Nordexin tornilohkoja.

Kemiin saapuu kesän ja syksyn aikana yli kymmenen laivaa, joiden tuomista komponenteista rakentuu yhteensä 17 tuulimyllyä.

”Laivat on lastattu siten, että tuulimyllyt ovat lajiteltuna eri komponentteihin. Nyt ensimmäisessä laivassa saapui tornilohkoja. Paljon niitä saapuu, sillä 160 m korkea mylly rakentuu kuin palapeli, ja palaset ovat pienimmillään linja-auton kokoisia,” havainnollistaa projektityönjohtaja Vesa Aurala.

”Turvallisuus ja komponenttien tehokas siirto laivasta varastoalueelle ovat nyt avainasemassa projektin sujuvuuden mittaamiseksi. Meidän tärkein työ on varmistaa turvalliset nostot ja komponenttien suojaaminen, sekä varastokentälle siirtäminen. Kuljetukset satama-alueelta tuulivoimapuistoihin alkavat muutaman päivän sisällä”, aluepäällikkö Antti Vihavainen seuraa projektin sujuvuutta.

Rekrytoimme toistakymmentä projektityöntekijää. Lisäksi projekti on vaatinut hyvin huolellista ennakkosuunnittelua pitkin kevättä, sekä työkalujen valmistelua ja kaluston ja tarvikkeiden hankintaa. Olemme tehneet paljon ennakointia ja simulointia, joissa olemme suunnitelleet aina uusia ja parempia tapoja toteuttaa tulevaa. Huomattavan erilaista tähän projektiin valmistautuminen on ollut siksikin, koska komponentit ovat hyvin suuria ja painavia. Koulutimme koko henkilökuntaa korkean paikan turvallisuuskoulutuksella. Se on kuin kiipeilyä, työskentelyä vaikeissa paikoissa, varaa epäonnistumiselle ei ole. Lisäksi uusien suurien kurottajien kanssa liikkuminen ja työskentely on vaativaa ja tarkkaavaisuutta vaativaa työtä.

Nyt kun ensimmäinen laiva on purettu, projekti on siis polkaistu käyntiin.  ”Uuden aloittaminen jännittää aina hetken, mutta huolellinen valmistautuminen oli nyt onnistunut. Kun laivan purku lähti liikkeelle, se on sujunut erinomaisesti. Työporukka on hyvin hitsautunut yhteen ja kaikki ovat motivoituneita tekemään. Nyt on helpottunut olo, on mietitty pitkään jokaista yksityiskohtaa ja erilaisia tapoja toimia, sekä ratkaistu ennakkoon mahdollisia ongelmatilanteita. Nyt päästiin nauttimaan käytännön työstä! Hienoa työtä jokaiselta!” kiittelee Vesa Aurala.

. . . . . . .

 

New things are happening in the port of Kemi. Windmill components for the wind farms under construction in the Lapland region have started arriving at the port after Midsummer. The first ship arrived at the beginning of this week with a cargo of tower blocks from our customer Nordex.

More than ten ships arrive in Kemi during the summer and autumn, and a total of 17 windmills are built from the components they bring.

”The ships are loaded in such a way that the windmills are sorted into different components. Now the tower blocks arrived in the first ship. A lot of them arrive, because the 160 m high mill is built like a puzzle, and even the smallest pieces are the size of a bus,” explains project foreman Vesa Aurala.

”Safety and the efficient transfer of components from the ship to the storage area are now key to measuring the smoothness of the project. Our most important job is to ensure safe lifting and protection of components, as well as transfer to the storage area. Transports from the port area to the wind farms will start within a few days”, area manager Antti Vihavainen monitors the progress of the project.

BB Logistics has have recruited almost twenty project workers for the windmill project. In addition, the project has required very careful advance planning throughout the spring, as well as the preparation of tools and the purchase of equipment and supplies. We have done a lot of foresight and simulation, where we have planned new and better ways to manage the project. Preparation for this project has been considerably different because the components are very large and heavy. We trained the entire staff with high-level safety training. It’s like climbing, working in difficult places, there is no room for failure. In addition, moving and working with new large reach stackers is demanding work that requires attention.

Now that the first ship has been unloaded, the project has been kicked off. ”Starting something new is always exciting for a while, but the careful preparation was very successful. Since we started to unload the vessel everything has gone smoothly. The team works together seamlessly and everyone is motivated for the work. Now I feel relieved, every detail and different ways of working have been thought of, and any problems that might occur have been solved in advance. Now we got to enjoy the practical work! Great job everyone!”,  Vesa Aurala sums up.

IMG_20220629_174831
korjattunordex
muokattu nordex

22. kesäkuuta 2022

”Kevät on jo ohitse ja Suomen keskikesä on aivan pian täällä! Kevät oli kiireinen, uuden suunnittelua ja alkukesä onkin mennyt rekrytointien, sertifikaattien auditointien ja monien muiden uudistusten parissa.

Meillä BB Logisticsilla 2020 oli haastava vuosi, niin kuin monelle muullekin pandemia-aika oli. Kuitenkin seuraavana vuonna liikevaihto kasvoi n. 30% ja nyt kuluvana vuonna on vain lisää tulossa! Uuden rakentaminen, uusien tuotteiden käsittelyjen organisointi ja palvelujen lanseeraaminen on ollut hidasta, mutta pitkäjänteistä tekemistä. Henkilökuntamme on ollut ihailtavan joustavaa, sitoutuvaa ja kaikki ovat uuden äärellä oppineet paljon. Kiitos jokaiselle tehdystä työstä!

Bulk-tuotteet ovat meille erittäin merkittävä osa liiketoimintaamme ja olemme edelleen sen käsittelyssä alan parhaimmistoa. Bulk-tuotteiden rinnalle on tulossa uusia suurempia komponentteja, mm. ensimmäiset tuulimyllytoimitukset alkavat pian.

Olemme kiitollisia luottamuksesta olla osana uusia tuulimyllypuistohankkeita. Onhan myös hienoa saada yritystä globaalisti näkyviin, erityisesti siksi, koska olemme lähtöisin Suomen pienimmästä kaupungista, Kaskisista.

Tämä vuosi on meille lisäksi 30. juhlavuotemme ja loppuvuonna on ajatus juhlistaa sitä enemmän. Nyt nautitaan Suomen kesästä ja toivotan jokaiselle mukavia ja rentoja lomapäiviä. Niitä jokainen tarvitsee, jotta virtaa taas riittää talven yli!

Kovin kiitollisin mielin kaikesta yhdessä kokemastamme toivotan oikein hyvää kesää!”

Toimitusjohtaja Kim Lindström

rpt

ISO 14001:2015 sertifikaatti
Olemme pitkäjänteisen työn tuloksena saaneet täydennettyä toimialaamme liittyviä keskeisiä sertifikaatteja. Viimeksi myönnettyyn 14001:2015 ns. Ympäristösertifikaattiin sisältyvä toiminta täyttää kaikki vaatimukset Bulk-, neste- ja kappaletavaran käsittely, varastointi ja logistiikka satama-, raide-, maantie-, ja meriliikenteessä. Hamina, Kaskinen, Oulu, Kemi ja Pori.

”Jatkuva laadun- ja työturvallisuuden tarkasteleminen on meillä ollut jo pitkään osa arkea ja tehty työ ympäristöön liittyvissä asioissa nyt konkretisoituu tähän sertifikaattiin. Tämä auttaa kehittämään ja parantamaan useita prosesseja ympäristöasioiden hoidossa.” kommentoi HSEQ Marko Kääriäinen

Kiitämme kaikkia tähän osallistuneita tahoja

sertifikaatti14001

16. kesäkuuta 2022

Haminassa on tapahtunut nyt paljon ja meillä on organisaatiossa henkilöstömuutoksia. Tommi Ström on työskennellyt meillä jo pitkään, mutta nyt uudessa työroolissa.

”Logistiikka on aina kiinnostanut minua. Olen 26-vuotias ja valmistuin vuonna 2020 AMK:sta insinööriksi. Opinnot suuntautuivat esimiestyöhön ja johtamiseen, suuntauduin logistiikan hallintaa. BB Logisticsin palveluksessa olen aloittanut 2019 tilapäisahtaajana ja toimistotehtävissä, nyt jatkan työnjohtajan roolissa. Päätin kokeilla työnjohtoa, jotta voisin kerryttää esimieskokemusta tutussa ympäristössä ja kivan työporukan keskellä. Nyt painetaan duunia, kun nuorena vielä jaksaa! En mieti paljon tulevaa, mutta haluaisin lähteä kiertämään maailmaa jossain vaiheessa. Mutta mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan, otan sen myös avosylin vastaan.”

Tsemppiä Tommi uusien työtehtävien parissa!

oznorWO

15.kesäkuuta 2022

Haminan terminaalilla on aloittanut työnjohtotehtävissä
Tommi Karjalainen.
”Olen työskennellyt kahdenkymmenen vuoden ajan terminaalipuolella, Mussalon satamassa Kotkassa. Otan työssäni uudet haasteet vastaan innolla ja uusia juttuja koko ajan oppien.
Nyt kun on viikko tätä työtä takana, olen todella iloinen ja positiivisin fiiliksin.
Olen 46v, perheeseeni kuuluu vaimo ja 3 lasta, asumme Kotkassa. Vapaa-ajallani tykkään puuhaa mökillä remontin ja pihatöiden parissa, myös kalastaminen on mukavaa! Muuten arki on lasten kanssa puuhailua.”

Tervetuloa mukaan porukkaan!

oznorCO

19.5.2022

Rauno Tamm siirtyy meiltä uusien työhaasteiden pariin lähettäen terveiset:
”Olen kiitollinen, että minulla on ollut mahdollisuus olla osa BBL- perhettä.
Olen nähnyt kuinka yritys on kehittynyt ja kasvanut. Haluan kiittää kaikkia kollegoitani ja yhteistyökumppaneitani, joiden kanssa olen työskennellyt vuosien aikana, kaikkea hyvää tulevaan!”
Kiitos Rauno työpanoksestasi kaikkina näinä vuosina, tsemppiä uusiin haasteisiin!

https://www.facebook.com/bblogisticsoy

Juhlan aika! Olemme toimineet jo 30 vuoden ajan. Alunperin yrityksemme toimi hiljaisesti, kasvatimme toimintaamme vähitellen. Näihin vuosiin on mahtunut monenlaisia aikoja, mutta olemme luotettava kumppani jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla. Yhteistyökumppanimme tekevät työstämme koko ajan mielenkiintoisempaa ja haluamme vastata kaikkiin erityistarpeisiin. Henkilökuntamme on meille erityisen arvokas ja koko toimintamme ydin. Uutta luodaan kokoajan ja meille on tärkeää hoitaa työmme niin hyvin kuin mahdollista.

Kiitämme kaikkia yhteistyöstä näiden vuosien aikana!

juhlalogo
19.11.2021 Säkitystä!
Varastoomme saapunutta tuotetta on tällä viikolla säkitetty pienempiin kuljetuseriin. Suppilokauhalla otetaan kasasta irtotavaraa, jota valutetaan oikea määrä säkkiin ja tarkistetaan vaa’alla. Tämän jälkeen säkki lavoitetaan, suljetaan ja etiketöidään
Palvelumme on joustavaa, innovatiivista ja luotettavaa mitä tarvitsette irtotavaroiden kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin.