Vi har börjat arbeta med rundvirke i Valkos hamn i Lovisa. Hamnområdet är lugnt, men vi kan garantera snabb bearbetning i området. Vi har mångsidig och modern utrustning till vårt förfogande.

Vi har också gott om lagringsutrymme under tak samt lagringsutrymmen utomhus.

Hamnen kommer endast att betjänas av ett järnvägsspår för enbart godstrafik direkt från Lahtis längs huvudlinjen. Det finns också en vågservice i hamnområdet.

Vår terminal möjliggör användning av alla transportslag.

Vår professionella och engagerade personal säkerställer en säker, högkvalitativ och miljövänlig verksamhet.

Vår tydliga styrka är vår förmåga att snabbt reagera på förändringar, både för att hitta lösningar och för att utveckla vår nuvarande verksamhet tillsammans med våra kunder.

Hur du hittar oss

Täckt förvaringsutrymme 2400 m2

Total längd på kajen 698,5 m

Djup på kajplats 7,3-9,5m

Utomhuslagring av massaved 10 000 m2

1 lager för uthyrning