BB Logistics verksamhet inleddes 1991 i Kaskö, där företaget huvudsakligen arbetade för massafabriken Metsä-Botnia. Till en början verkade företaget under namnet Kaskisten tankki och sedan under namnet Baltic Bulk.

Efter det har företaget utvecklats en terminal i taget.

BBL:s terminaler finns i Kemi, Uleåborg, Kaskö och Fredrikshamn samt i Kristinestad.

Varje terminal är placerad i skärningspunkten mellan produkter som den finländska industrin eller handeln behöver, från utlandet för export, import eller inhemsk användning.

Terminalerna betjänar inte bara industrin i deras närhet utan också, genom transportnätet, över längre avstånd, om det inte finns något effektivare alternativ. I viss utsträckning förekommer också transittrafik genom Finland, till exempel från Sibirien via hamnen. Koltransport till Indien är ett bra exempel. Olika produkter har olika destinationer. Största delen av produkter som transporteras inom Europa transporteras på fartyg med en lastkapacitet på 3 000-10 000 ton. Farlederna på olika djup som leder till hamnarna och djupet och fomen på hamnarnas olika kajer möjliggör fartyg av olika storlekar. Förutom farleder och kajer medför transportnäten olika begränsningar för trafiken. Järnvägsförbindelsen till varje hamn eller varje del av dem är inte möjligt. En del av järnvägsnätet är överbelastat och alla sektioner är inte elektrifierade.

30-årsjubileum

Dags för fest! Vi har varit verksamma i redan 30 år.

På grund av den rådanden pandemin, beslutade vi att fira jubileet först 2022. Till en början var vi verksamma i liten grad men ökade gradvis vår verksamhet. Dessa år har innehållit olika situationer, men vi är en pålitlig partner på en marknad i ständig utveckling. Våra partners gör vårt arbete hela tiden mer intressant och vi vill möta alla speciella behov. Vår personal är särskilt värdefull för oss och kärnan i hela vår verksamhet. Nya saker skapas hela tiden och det är viktigt för oss att göra vårt jobb så bra som möjlig.

Stort tack till alla som samarbetat med oss under dessa år!