Terminalen i Kaskö ligger mitt i ett fungerande väg- och järnvägsnät. Terminalen har vår största lagringskapacitet, med en betydande mängd planlager och bulklagerutrymme.

Stora reformer är på gång i Kaskö hamnområde. Området kommer att byggas om för att ge betydligt mer kaj- och lagringsutrymme. Vi har ett nära samarbete med Kaskö hamn om ytterligare utveckling. Vi har redan gjort stora framsteg och vi gör hela tiden mer för att fortsätta utveckla, förbättra och utöka vår verksamhet. Import och export av odlingstorv och bioenergiprodukter har varit en långvarig ambition och planerna för dem har kommit en bra bit på väg.
Kaskis har en effektiv och flexibel service. Vår professionella och engagerade personal finns här för att möta dina behov och önskemål.
Med direkt järnvägsanslutning till flera lager, en täckt lossningsterminal och en stor gård i hamnområdet är det möjligt att ta emot hela tåg med energived, träflis, pellets, gödningsmedel och spannmål.
Vår terminal har en vägningstjänst som gör att du kan väga din fordonskombination under skärmtaket.

Henri Korpela

Jag arbetar som terminalchef i Kaskö.

Jag har det övergripande ansvaret för Kasköterminalen och dess verksamhet, så min arbetsbeskrivning är ganska bred. Mitt dagliga arbete består av att planera och utveckla operativa aktiviteter och resurser, övervakning och kundsamarbete.