Kaskisten terminaali sijaitsee Kaskisten sataman yhteydessä, keskellä toimivaa maantie- ja rautatieverkostoa. Terminaalissa on suurin varastokapasiteettimme, huomattavan suurella määrällä tasovarasto- sekä bulk-säiliötilaa.

 

Kaskisten satama-alueella on käynnissä mittavia uudistuksia. Aluetta uudistetaan siten, että laituri- ja varastointitilat lisääntyvät merkittävästi. Teemme läheistä yhteistyötä jatkokehityksen suhteen Kaskisten sataman kanssa. Paljon on menty jo eteenpäin ja teemme koko ajan enemmän, jotta pystymme jatkossakin kehittämään, tehostamaan ja kasvattamaan toimintaamme. Kasvuturpeen sekä bioenergia tuotteiden tuonti ja vienti on ollut tahtotila jo pitkään ja suunnitelmat niiden suhteen on jo kauas.

 

Kaskisissa on tehokas ja joustava palvelu. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökuntamme on täällä valmiina asiakkaiden toiveet huomioiden.

 

Useisiin varastohalleihin on suora raideyhteys, katettu hopper-vaunujen purkuterminaali ja mittava ratapiha satama-alueella antavat mahdollisuuden vastaanottaa kokojunina sekä Suomesta että Venäjältä tulevaa energiapuuta, polttohaketta, pellettiä, lannoitteita ja viljaa.

 

Terminaalissamme on vaakauspalvelu, joka mahdollistaa ajoneuvoyhdistelmän punnitsemisen katoksessa.

Henri Korpela
terminaalipäällikkö
Puh.: +358 449782507
henri.korpela@bblogistics.fi