BBL Osakeyhtiön toiminta alkoi vuonna 1991 Kaskissa, missä yritys lähinnä palveli Metsä-Botnian sellutehdasta. Aivan alunperin yhtiö toimi nimellä Kaskisten tankki ja sen jälkeen nimellä Baltic Bulk.

Tästä eteenpäin toimintaa on kehitetty terminaali kerrallaan.

BBL:n terminaalit sijaitsevat Kemissä, Oulussa, Kaskisissa ja Haminassa sekä Kristiinankaupungissa.

Jokaisen terminaalin sijainti on joko suomalaisen teollisuuden tai kaupan tarvitsemien tuotteiden risteyskohdassa, ulkomailta niiden vientiin, tuontiin tai kotimaan käyttöön.

Terminaalit palvelevat paitsi lähiseutunsa teollisuutta myös liikenneverkoston kautta teollisuutta pitkienkin etäisyyksien päässä, jos tehokkaampaa vaihtoehtoa ei ole. Jossain määrin tapahtuu myös Suomen läpi menevää transitoliikennettä, josta Siperiasta sataman kautta mm. Intiaan kulkeva hiililiikenne on hyvä esimerkki. Eri tuotteilla on erilaisia määränpäitä. Eurooppaan menevät tuotteet kuljetetaan pääosin 3.000-10.000 tonnin kantavuuksilla aluksilla. Satamiin vievät erisyvyiset väylät ja satamien eri laitureiden syvyydet sekä muodot mahdollistavat eri kokoiset laivat. Väylien ja laitureiden lisäksi liikenneverkostot asettavat erilaisia rajoitteita kuljetuksille. Ratayhteyttä ei ole jokaiseen satamaan tai niiden jokaiseen osaan. Osa rataverkostosta on ruuhkaista eikä kaikkia osuuksia ole sähköistetty.

30. juhlavuosi

Juhlan aika! Olemme toimineet jo 30 vuoden ajan.

Vallitsevan pandemian vuoksi, päädyimme juhlistamaan tasavuosijuhlaa vasta vuonna 2022.  Alunperin yrityksemme toimi hiljaisesti, kasvatimme toimintaamme vähitellen. Näihin vuosiin on mahtunut monenlaisia aikoja, mutta olemme luotettava kumppani jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla. Yhteistyökumppanimme tekevät työstämme koko ajan mielenkiintoisempaa ja haluamme vastata kaikkiin erityistarpeisiin. Henkilökuntamme on meille erityisen arvokas ja koko toimintamme ydin. Uutta luodaan kokoajan ja meille on tärkeää hoitaa työmme niin hyvin kuin mahdollista.

Kiitämme kaikkia yhteistyöstä näiden vuosien aikana!