För oss är medarbetarna det viktigaste. Bakom varje framgång finns en professionell person.

Utgångspunkten för vår verksamhet är att tillhandahålla effektiva logistiktjänster på ett kundorienterat sätt. Grunden för vårt servicepaket är materialhanteringen i hamnen, såsom lossning och lastning av fartyg, tåg, bilar, lagertjänster, transporttjänster, och logistik lösningar anpassade efter kundens behov. På våra anläggningar hanterar vi bulk-, styckegods- och projektlogistikprodukter, såsom vindkraftsdelar.

Ansvarsfullhet har en central roll i vår verksamhet, vilket utstrålas i det dagliga arbetet med tanke på säkerhet, miljö och kvalitet samt uppskattning av människor.

Som företag vill vi kontinuerligt investera i befintliga terminaler samt personalens kompetens. Vi letar ständigt efter nya möjligheter att expandera vår verksamhet till nya platser för att bättre betjäna kunden.

Hela vår personal har åtagit sig att följa vår kvalitetspolicy, liksom våra värderingar, som är säkerhet, sevicekvalitet och effektivitet.
Kompetens och färdighet säkerställs genom täckande utbildning.
”Människorna är definitivt vårt företags största tillgång.”