Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä.

Vi anser att alla olyckor kan förebyggas. Nollvisionen uppnås genom ett starkt HSQE-arbete (Health, Safety, Quality, Environment), vilket innebär goda rutiner i den dagliga verksamheten, en stark säkerhetskultur och interaktiv kommunikation i hela organisationen, samt samarbete med kunder och partners.

Genom att arbeta effektivt och sätta upp mål säkerställer vi en säker och miljömässigt ansvarsfull arbetsplats för anställda, grannar, kunder och partners.

Att arbeta på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt sammanfattas i frasen ”hälsosam på jobbet och hälsosam hemma, tillbaka till de människor och saker som betyder något”.

För oss innebär säkerhet att vi tillhandahåller en säker arbetsmiljö för våra anställda under alla omständigheter, och för våra partners och kunder är vi en pålitlig och önskad aktör nu och i framtiden.

De serfices som styr våra handlingar